Observer köper medieanalysföretag
Observer meddelar idag att man förvärvar verksamheten i amerikanska Delahaye, en global aktör inom medieanalys och kommunikationsutvärdering. Delahaye är ett starkt varumärke inom medieanalys med verksamhet i USA och Storbritannien och ska enligt Observer passar väl in i deras tjänsteområde Analys.

”Genom förvärvet förstärker vi oss ytterligare inom medieanalys och kommunikationsutvärdering. Tillsammans med Observer är Delahaye det enda företaget i branschen med starka erbjudande i såväl Nordamerika som Europa, säger Observers koncernchef Robert Lundberg. Vi ser goda möjligheter att öka försäljningen av existerande Observertjänster till Delahayes kundbas samtidigt som våra kunder i såväl USA och Storbritannien som övriga världen får tillgång till ett antal högförädlade analystjänster och applikationer, menar Robert Lundberg.”

Delahayes kundbas domineras av företag på den amerikanska Fortune 1000-listan och omsätter cirka nio miljoner dollar per år. Delahaye konsolideras i Observer från årsskiftet. Säljare är börsnoterade amerikanska Medialink.

Källa: Observer AB