Observer köper mediabevakningsföretag
Observer breddar tjänsteutbudet i USA genom förvärv av Radio- och TV-bevakningen i amerikanska Media Pulse. Genom förvärvet får Observer tillgång till Radio- och TV-information från alla viktiga marknader i USA.

Utöver egen verksamhet i St. Louis, Kansas City, Phoenix och Indianapolis ingår Media Pulse i ett nätverk av de 30 största oberoende amerikanska företagen i branschen. Företagets vd John Stephens, som blir ansvarig för Observers Radio- och TV-bevakning i USA, leder nätverket.

”Utbudet av TV- och radiostationer i USA är mycket stort. Genom förvärvet kan vi ge våra lokala och internationella kunder en bättre och bredare service med högre kvalitet. Genom nätverket får vi också tillgång till och kunskap om viktiga regionala och lokala marknader”, säger Observers koncernchef Robert Lundberg.

Den förvärvade verksamheten, som omsätter närmare 2 miljoner amerikanska dollar, kommer att integreras med Observers amerikanska dotterbolag Bacon’s.

Observer AB, som är noterat på O-listan (Attract 40) vid Stockholmsbörsen har sin verksamhet inom business och communication intelligence, med omvärldsbevakning, analys och kommunikationsutvärdering, samt målgruppsidentifiering och förmedling av information för PR- och IR-ändamål.

Källa: Observer AB