Observer köper amerikanska medie- och omvärldsbevakningsföretaget Bacons?
Att Observer så småningom är på väg in i USA genom något strategiskt förvärv är ingen hemlighet direkt, tvärtom en strategi som bolaget tidigare uttalat. Däremot att man nu skulle stå i begrepp att köpa det amerikanska medie- och omvärldsbevakningsföretaget Bacon’s Information är/vore en nyhet. Detta eventuella förvärv av Bacons är i förestående enligt en stort uppslagen artikel idag i Dagens Industri.
Observer varken bekräftar eller förnekar det påstådda förvärvet i artikeln utan säger att ”alla alltid pratar med alla”.

Källa: Dagens Industri