Observer integrerar varumärken under nytt namn
De nuvarande varumärkena i Observers division Communications och den nyförvärvade News Onlinegruppen integreras och samlas framöver under ett nytt varumärke – Waymaker. Idag marknadsförs tjänsterna i Sverige, Finland, Danmark av BIT och under flera olika varumärken i Storbritannien, Norge och Tyskland.
Waymaker blir det gemensamma varumärket för kommunikationslösningar för kunder främst inom IR och PR. Divisionen bygger databaser med fakta om strategiskt viktiga målgrupper inom medier och finansvärld. Kunderna erbjuds också verktyg och kanaler för distribution och publicering av affärsinformation samt utvärdering av kommunikationsaktiviteterna.
“Med Waymaker:s integrerade koncept samlar vi hela divisionens kompetens inom databasurval, distribution/publicering, bevakning och analys för IR- och PR-processen. Vi räknar med att integrationen ytterligare skall stärka förutsättningarna för vår fortsatta tillväxt inom det här området”, säger Observers koncernchef Robert Lundberg.

Källa: Observer AB