Observer förvärvar Portugals ledande företag inom medie- och omvärldsbevakning
Observer meddelar att de förvärvar företaget Memorandum SA som är ett av Portugals ledande företag inom medie- och omvärldsbevakning.
Privatägda Memorandum är enligt Observer marknadsledande i Portugal och har bland annat utvecklat moderna metoder för omvärldsbevakning på Internet.
Företaget har ett omfattande nätverk i Latinamerika med partners i Brasilien, Chile, Argentina, Mexico, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Peru och Costa Rica. I nätverket ingår även spanska företag. Memorandums samarbetspartners är de ledande aktörerna inom medie- och omvärldsbevakning på respektive marknader. Förvärvet ökar Observers möjligheter att exploatera den växande marknaden för internationella tjänster.
Memorandums verksamhet i Portugal omfattar kontor i Lissabon och Coimbra. Företaget sysselsätter cirka 80 personer och hade en omsättning 2000 på cirka 20 Mkr.
“Det här är ett spännande förvärv för oss”, säger Observers koncernchef Robert Lundberg. “Det är vår första inbrytning på den latinska marknaden. Memorandums verksamhet i Portugal är välutvecklad och motsvarar högt ställda krav på moderna tekniska lösningar och avancerade tjänster. Nu får vi också direkt tillgång till ett stort antal intressanta partners i Latinamerika och Spanien”.
Memorandum förväntas bidra positivt till koncernens kassaflöde redan det första året.

Källa: Observer AB