Observer förvärvar News Online-gruppen
Observer förvärvar News Online-gruppen av Draxägda Dicom och News Onlines ledning. News Online-gruppen omsatte ca 22 miljoner kronor år 2000 och har ca 30 anställda i Sverige och Norge. Observer kommer att integrera de förvärvade bolagen med BIT:s nordiska verksamhet.
News Online-bolagen är enligt Observer marknadsledande i Sverige och Norge vad gäller fakta om medier i Norden. Informationen används av ca 4 000 informationsavdelningar och PR-byrårer i deras kommunikation med journalister och redaktioner. Informationen är tillgänglig via böcker, CD och online databaser. Kända varumärken i branschen är Svenska Massmedia, Norska Mediahåndboken, Leading Nordic, Svenska Media-programmet och Norska Media-programmet. Gruppen har även distribution av kunders pressmeddelanden till medier via post, fax, e-post och Internet.

Källa: Observer AB