Observer förvärvar Irlands ledande företag inom medie- och omvärldsbevakning
Observer fortsätter sin europeiska expansion och förvärvar nu det irländska medie- och omvärldsbevakningsföretaget News Extracts. Observer har därmed nu egen verksamhet i totalt elva länder.
News Extracts bedriver idag verksamhet i Dublin och Belfast. Företaget omsätter ca 17 miljoner kronor och har 50 anställda. Det irländska nyförvärvet har, enligt Observer, byggt upp sin ledande position inom medie- och omvärldsbevakning under många decennier. Som vid tidigare förvärv planerar Observer nu att vidareutveckla tjänsteutbudet i Irland.
”Förvärvet av News Extracts gör oss kompletta i den engelskspråkiga delen av Europa och samtidigt etablerar vi oss på en intressant marknad. Vi ser klara synergimöjligheter med vår brittiska verksamhet. Etableringen i Irland är, tillsammans med det förvärv vi gjorde i Portugal tidigare i år, ytterligare ett steg i vår strävan att ha egen närvaro på samtliga intressanta europeiska marknader”, säger Observers koncernchef Robert Lundberg.

Källa: Observer AB