Observer förutspår en uppgående marknad i Sverige
Notis: I media- och omvärldsbevakningsföretaget Observer AB:s delårsrapport för januari-september 2004 redovisar företaget en fortsatt stark tillväxt i Nordamerika och ser tecken på ett förbättrat marknadsläge i Sverige. Koncernens totala rörelseintäkter uppgick till 1 197,2 Mkr (1 144,2). Observer har under året fortsatt att förvärva företag inom radio- och TV-bevakning i USA. Med förvärven bevakas samtliga större radio- och TV-marknaderna med New York, Chicago och Los Angeles som de viktigaste.

“Efter en lång tid av svag efterfrågan i Norden har vi sett tecken på en förbättrad marknad i Sverige. Aktivitetsnivån hos våra kunder ökar och viktiga nya kunder har tecknat kontrakt för det kommande året, säger Observers VD, Robert Lundberg i en kommentar till delårsrapporten.”

Källa: Observer AB