Observer förstärker organisationen inför fortsatt expansion
Observer meddelar att de nu förstärker sin organisation och utser ny ansvarig för koncernfunktionen Ekonomi och Finans samt etablerar en ny stödfunktion för Mergers & Acquisitions.
Koncernens nuvarande ekonomidirektör Jan-Erik Jansson kommer framöver att koncentrera sig helt på Mergers & Acquisitions. Till ny ekonomidirektör har utsetts Anders Lundmark, som närmast kommer från Trelleborgkoncernen. Den nya organisationen träder i kraft under våren 2001 då Anders Lundmark tillträder sin tjänst.
“Förändringen innebär en ytterligare förstärkning av vår organisation och syftar till att göra oss än bättre rustade för vidare internationell expansion”, säger Observers koncernchef Robert Lundberg i en kommentar.
Observer AB omsätter idag drygt 1,2 miljarder kronor och har ca 1600 anställda. Företaget har sin verksamhet inom medie- och omvärldsbevakning, analys och utvärdering, målgruppsidentifiering för och förmedling av information för PR- och IR-ändamål. Genom SMG Consulting bedriver Observer AB även verksamhet inom management- och strategikonsulting.

Källa: Observer AB