Observer etablerar ny division i Tyskland
Observer etablerar under våren ny verksamhet i Tyskland. Det är koncernens Communicationsdivision som utökar sin verksamhet från den nuvarande plattformen i Norden och Storbritannien.
Observers Communication-division är en av de snabbast växande delarna av koncernen och har sedan tidigare verksamhet i Storbritannien under namnet Media Information och i Sverige, Finland och Danmark under namnet BIT.
Genom den nya etableringen i Tyskland kan Observer erbjuda sina kunder, främst inom PR- och IR-området, nya databastjänster och kommunikationslösningar för distribution av affärsinformation på en av Europas mest intressanta marknader. Kunderna i Storbritannien och Norden får samtidigt tillgång till tysk information och kanaler för distribution av sin information på den tyska marknaden. Observer är sedan tidigare marknadsledande i Tyskland inom området Media
Intelligence.
”Den tyska marknaden har stor potential, menar Observers koncernchef Robert Lundberg. Vi kan dessutom bygga vidare på den kundbas och infrastruktur vi redan har i landet”.

Källa: Observer AB