Observer erbjuder fyra nya tjänster för omvärldsbevakning
Observer meddelar att de under de senaste månaderna har utvecklat flera nya omvärldsbevakningstjänster som kan möta dagens behov och krav. Tjänsterna som nu lanseras bygger på högre personalisering, ny teknik och mer avancerad bevakning.
”Att kommunicera snabbt och rätt blir en allt viktigare del i företag och organisationers verksamhet. Samtidigt blir omvärlden mer komplex med nya medier och fler nischer som man bör vara insatt i. Sådan är den verklighet som våra kunder lever i, och det är med den som utgångspunkt vi utvecklat våra nya tjänster”, säger Peter Brännström, VD Observer Sverige.
Observers fyra nya tjänster är Pointman, Nyhetslarm, Communication Management och Bit Audit. Pointman är en personlig omvärldsbevakare som likt en ”spejare” går på seminarier, bevakar politiska händelser och sammanfattar innehåll i relevanta medier till uppdragsgivare.
Nyhetslarm är en s.k. early-warning tjänst, som når abonnenten inom en halvtimme under hela nyhetsdygnet. PR-byråer och andra företag använder tjänsten för att tidigt uppmärksamma potentiella mediekriser. Varningarna går att få via ett flertal olika kanaler, men vanligast är via SMS-meddelanden.
Observers tjänst ”Communication Management” utvärderar kommunikation löpande och ligger sedan till grund för utveckling av budskap och kommunikationsstrategier.
Den sista tjänsten ”Bit Audit” är framförallt en utvärderingstjänst. Analyser görs av pressmeddelandeflöden, genomslag i media och hur man nått ut med sin information.

Källa: Observer Media Intelligence