Observer blir återförsäljare av Comintells Knowledge Xchanger
Den svenska delen av Observer blir den första återförsäljaren då Comintell Nordic AB lanserar ett nytt globalt återförsäljarprogram. Comintells återförsäljarprogram innebär att partners som Observer kan erbjuda sina kunder Comintell Knowledge XChanger, som enligt Comintell är marknadens mest avancerade och beprövade system för informations- och kunskapshantering.
“Comintell Knowledge XChanger kompletterar våra egna portallösningar väl och innebär att vi kan erbjuda lösningar till kunder med mycket stora krav på personalisering, sökbarhet och delning av omvärldsinformation från Observer”, säger Mariann Klint, nytillträdd VD för Observer Sverige AB.
“Vi är stolta över att kunna lansera detta program med ett så etablerat företag som Observer”, säger Gabriel Anderbjörk, partneransvarig på Comintell. “Observer vill kunna erbjuda beprövade och effektiva lösningar för sina kunder, så detta är ett stort erkännande för vår webbaserade produkt Knowledge Xchanger”, fortsätter Gabriel Anderbjörk.
Observer och Comintell meddelar vidare att man arrangerar ett frukostseminarium om omvärldsbevakning den 9 April, då båda företagens mest avancerade portallösningar kommer att presenteras.

Källa: Comintell Nordic AB