Observer bildar ny division med fokus på kommunikation
Den nya divisionen riktar sig främst till kunder med behov inom IR- och PR-området. Divisionen består av företagen BIT i Sverige, Finland och Danmark samt Media Information i Storbritannien.
Divisionen erbjuder sina kunder inom IR- och PR-området databaser med uppgifter om vem som är vem i medie- och finansvärlden. Kunderna erbjuds också kommunikationslösningar för att sprida affärsinformation via olika elektroniska kanaler inklusive Internet. Uppföljning av kommunikationens effekter sker i samverkan med Observer Media Intelligence.
Bakgrunden till att koncernen formerar den nya divisionen är ett ökat fokus på tillväxt och internationalisering. Affärsområdet har visat en mycket hög tillväxttakt under senare år.
Till divisionschef har utsetts Stephen George, f n verkställande direktör i Media Information, Storbritannien. Stephen George kommer också att ingå i Observers koncernledning. Stephen George har verkat som vd för Media Information i tolv år. Innan dess arbetade han tre år som Financial & Customer Services manager för Romeike & Curtice.

Källa: Observer AB