Observer bevakar svenska “bloggar”
Notis: Observer uppger idag att man nu startar bloggbevakning. ”Bloggar” eller weblogs är den typen av nätpublikationer i dagboksformat som många privatpersoner bedriver opinionsbildning eller helt enkelt löpande skriver vad man anser om stort och smått i olika sakfrågor. Observer börjar nu med bevakning av ett tiotal bloggar som de bedömt som de mest intressanta. Ytterligare nya bloggar ska framöver utöka Observers medialista.

Källa: Observer