Nytt verktyg för snabba patentanalyser
BioWisdom, leverantör av healthcare intelligence till läkemedelsindustrin, har släppt en textanalysversion av “OmniViz Visualization Software” för patentspecialister. Patentdata är för många företag en viktig källa till intelligence-arbetet. Med nya OmniViz Visualization Software ska, enligt företaget BioWisdom, analyser av tusentals patent kunna göras mycket enkelt och snabbt. Kontakta BioWisdom för mer information.

Källa: BioWisdom