Nytt verktyg för länderriskanalys med helhetsperspektiv
World-Check meddelar att man den 10 september lanserar en ny innovativ produkt ”Country-Check” för s.k. country risk management.
Country-Check är ett fullt anpassningsbart system som rankar 243 länder och territorier runt om i världen. Enligt företaget är Country-Check det mest omfattande rankingindex som finns på marknaden. Typiska användningsområden är t.ex. länderprofilering och analys, expansion på utländska marknader, kreditriskbedömningar och annan finansiell planering och styrning. För mer information kontakta World-Check.

Källa: World-Check