Nytt svenskt utbildningsprogram för kompetensutveckling inom omvärldsbevakning
För att kunna öka personalens insikt och kompetens i effektiv omvärldsbevakning har det svenska omvärldsanalysföretaget Infonaut tagit fram ett program som baseras på flerårigt utvecklingsarbete och praktisk erfarenhet från utbildning av 100-tals omvärldsbevakare i svenska företag och organisationer.

Infonaut menar att idag ingår bevakningen av omvärlden i många medarbetares arbetsuppgifter och för många har Internet blivit den huvudsakliga informationskällan för att skaffa information om t.ex. kunder och konkurrenter. Tyvärr är kunskapen om möjligheter och risker med Internet fortfarande bristfällig och det förekommer att affärskritisk information går förlorad eller hittas för sent. Många glömmer också att huvuddelen av kunskapen finns fortfarande i huvuden och då krävs andra metoder att komma åt, säger man hos Infonaut.

Det nya utbildningsprogrammet omfattar behovsanalys, företagsanpassade intensivkurser i smågrupp, personlig coaching och kontinuerlig resultatuppföljning.
Utbildningen ska bl.a. ge kunskap och praktiska färdigheter i att identifiera informationsbehov, metoder och verktyg för insamling, analys och spridning av omvärldsinformation, löpande bevakning av konkurrenter, organisation och kvalitetssäkring.

För mer information kontakta företaget, se kontaktuppgifterna för Infonaut, eller gå till deras hemsida (se länk nedan).

Källa: Infonaut AB