Nytt svenskt trendanalysföretag startat av trendanalytiker från Docere Intelligence
Ett nytt trendanalysföretag etablerar sig nu i Sverige med målet att hjälpa företag att förstå ungdomar och vilka trender som påverkar dem.
Fishnet Nordic AS har sedan 1998 arbetat i Norge med att hjälpa nordiska företag att förstå och nå ungdomar. Man startar nu en svensk motsvarighet, Camouflage Consulting, tillsammans med Joakim Norén som tidigare varit ansvarig för trend- och scenarioanalys på omvärldsanalysföretaget Docere Intelligence, och Hans Nyblom som senast arbetat som kreativitets- och motivationskonsult på Stig og Stein Idélaboratorium.
Behovet av att förstå ungdomar ökar i takt med att många företag och organisationer får allt svårare att nå dem med traditionell marknadsföring. Dagens unga har inga svårigheter att tolka och genomskåda reklambudskapen. Joakim Norén, VD, förklarar bakgrunden till Camouflage Consulting: ”Företagen vill nå ungdomar och många pratar om dem men få pratar med dem. Istället för enkätundersökningar och insamling av kvantitativ information möter vi ungdomar på deras arenor och skapar en dialog som präglas av respekt och intresse.”
Hans Nyblom, marknadsansvarig på det nystartade bolaget, tillägger ”Fishnet Nordic har märkt ett stort behov av en närvaro även på den svenska marknaden och nu kan Camouflage Consulting hjälpa svenska företag att förstå ungdomars skiftande attityder och beteenden”.
Camouflage Consulting arbetar med ett eget nätverk av trendspanare med ungdomar mellan 15 och 26 år. Man är inte främst ute efter att spegla vad ett genomsnitt av svenska folket tycker och gör utan intresserar sig istället för de ungdomar som är med och skapar och sprider nya trender. Nätverket gör att Camouflage Consulting har tillgång till unik kunskap om ungdomars attityder, beteende, vanor och preferenser.
Verksamheten har fått en flygande start och man har redan flera projekt, bl.a. för Estrella tillsammans med Fishnet Nordic. Camouflage Consulting genomför såväl mindre projekt i form av fokusgrupper och föredrag som större projekt såsom egna trendspanarpaneler för kundföretagen.
För mer information kontakta Camouflage Consulting AB på telefon 08-462 09 60.