Nytt svenskt “spjutspetsprogram” inom omvärldsbevakning lanseras
Till hösten startar Sveriges Informationsförening en omvärldsbevakningsutbildning som fått namnet “Business Intelligence Program” (BIP). Programmet ska enligt Informationsföreningen vara för dig som vill leda de omvärldskommunikativa insatserna i din organisation. Utbildningen hålls i Stockholm och startar den 16 september 2008.

”Som informatör har du den unika ställning som krävs för att leda omvärldsbevakningen i din organisation. BIPen lär dig att se och skapa möjligheter, att ta in rätt omvärldsbild och att relatera den till utveckling och affärsmöjligheter”, säger Sven Hamrefors, professor vid Mälardalens högskola och programansvarig för Business Intelligence Program.

Källa: Sveriges Informationsförening