Nytt svenskt nyhetsbrev bevakar och analyserar telekommarknaden
Svenska omvärldsanalysföretaget Docere Intelligence AB lanserar nu ett nytt nyhetsbrev med namnet ”Fokus: Telekom”. Innehållet i Fokus:Telekom ska fokusera på aktuella analyser av telekomhändelser i Sverige och internationellt. Källorna till publikationen är Doceres egna telekomanalytiker som redan bevakar branschen för olika kunders räkning. Fokus: Telekom är helt gratis och ska utkomma en gång i månaden enligt företaget. Prenumerationer och hämtning av första numret kan nu göras från företagets hemsida.

Källa: Docere Intelligence AB