Nytt researchverktyg för Technology Intelligence
Elsevier lanserar idag tjänsten “illumin8”, som är ett nytt webbaserat researchverktyg för Technology Intelligence som integrerar senaste användarvänliga semantiska sökteknologi med innehåll från Elseviers vetenskapliga artiklar i full-text, abstracts, patent och olika webbkällor. Sammantaget ska detta enligt Elsevier ge ett lättanvänt men mycket kraftfullt verktyg för informationsinhämtning. Tjänsten kan nu nås på webbplatsen www.illumin8.com.

Källa: Elsevier