Nytt regionalt länsprojekt satsar hela 5,1 miljoner på trend- och omvärldsanalys
Det är nu klart att projektet ”Trend och omvärldsanalys för turismen i Jämtlands län” tilldelas 1,5 miljoner kronor från EU:s strukturfond. Lika mycket pengar 1,5 miljoner kronor tillkommer även från andra nationella offentliga medfinansiärer samt ytterligare 2,15 miljoner kronor från privat medfinansiering. Totalt satsas alltså nu hela 5,15 miljoner kronor på detta trend- och omvärldsanalysprojekt som drivs av Jämtland Härjedalen Turism Ekonomiska förening (JHT).

I projektet kommer man att vidareutveckla den statistik- och analysavdelning som etablerades hos JHT under ett tidigare Mål 1-projekt. I detta nya projekt kommer man att inrikta verksamheten mot att identifiera de kommersiella möjligheterna som kan identifieras i länets besöksnäring. Man kommer att, genom bearbetning och sammanställning av statistiskt underlag, bidra till koordination av länsgemensamma resurser, för att bibehålla och stärka länets marknadsposition, utveckla kommersiella grunder med försäljning mot såväl den inhemska som internationella marknaden.

Projektets mål är att, genom en permanent länsturismorganisation, kontinuerligt och metodiskt samla in, analysera och presentera väsentliga fakta rörande besöksnäringarna. Därigenom kan länets attraktions- och konkurrenskraft stärkas genom mer faktabaserade satsningar inom framför allt turistnäringen. Projektperioden är från nu fram till sista maj 2006 och projektledaren hos JHT är Håkan Hising.

Källa: JHT / Länsstyrelsen Jämtlands län