Nytt pressklippsföretag utmanar Observer
Företaget Nordic Media Monitoring ger sig nu i kast med att konkurrera om pressklippsförsäljningen med marknadsledaren Observer. Nordic Media Monitoring lanserar nu ett i Sverige nytt automatiserad system för pressklipp. Man säger att systemet kan vara igång inom ca en månad och enligt uppgift ska det vara både snabbare och hälften så dyrt som Observers tjänster. SIFO-ägda Observer som efter uppköpet av Imedia i princip har varit ensam leverantör på denna marknad, får alltså nu räkna med ökad konkurrens på hemmamarknaden. BIdigital återkommer med mer information om Nordic Media Monitoring längre fram.