Nytt “paper” om omvärldsanalys för marknadsförare
Ett nytt gratis s.k. paper har tagits fram av företaget Media Logic som behandlar deras syn på hur marknadsfunktionen ska fånga och dra nytta av marketing intelligence som belyser det bästa sättet för försäljningsframgångar. Rapporten heter ”Intelligent Marketing: Competitive Intelligence Can Help You Find Your Marketing Opportunity” och finns nu för nedladdning vid www.mlinc.com/intel.

Källa: Media Logic