Nytt omvärldsbevakningsbolag för massa- och pappersindustrin
Nordisk Papperstidning rapporterar idag att Sundsvallsbaserade ”Calejo Business Intelligence” är ett nytt bolag med inriktning mot omvärldsbevakning, prognoser och ledningsutveckling inom skogsindustrin. Calejo ingår som en del i klustret Åkroken Science Parks inkubatormiljö. Bakom bolaget står forskare och managementkonsulter. Företagets affärsidé är att med stöd av egenutvecklade prognosmodeller vägleda nordisk massa- och pappersindustri till bättre investeringsbeslut. Calejo erbjuder exklusiva abonnemang på företagets prognoser, men företaget skräddarsyr även seminarier och workshops för företagsledningar, kunder och leverantörer utifrån individuellt framtagna framtidsscenarier.

Källa: Nordisk papperstidning (papernet.se)