Nytt omvärldsanalys/BI-verktyg för visuell research och analys lanserat
Företaget Anacubis har nu lanserat det webbaserade visualiseringsverktyget ”anacubis Viewer”.
Genom att dra nytta av ca 10 års forskning och utveckling säger anacubis att man nu till den privata informationsmarknaden kan leverera samma välbeprövade visualiserings- och analysteknik som tidigare framgångsrikt används av t.ex. statliga intelligence-experter och polisiära myndigheter.

Anacubis Viewer lösningen använder Java- och XML-baserad teknik för att ge informationsspecialister möjlighet att snabbt utvinna ”intelligence” från komplexa datamängder. Detta syftar till att göra det lätt att navigera och utforska stora mängder affärsinformation för att snabbt visa på t.ex. dolda samband och trender i materialet. Produkten kan enligt företaget lätt integreras i kundernas befintliga informationslösningar som t.ex. olika företags- och informationsportaler.
Med realtidsanalys av data kan visualisering och analys ske av olika storheter och deras relationer för bl.a. ge en komplett överblick av en viss organisation, marknad eller något annat som analyseras.

Anacubis är en del av för många mer välkända i2 Group. Målgruppen för Anacubis är omvärldsanalytiker och andra informationsspecialister inom olika branscher. För mer information följ källänken nedan.

Källa: anacubis