Nytt nyhetsbrev om telekommarknaden – med nordiskt perspektiv
Bisnode-ägda förlaget Svenska Nyhetsbrev startar nu ett nytt nyhetsbrev om telekombranschen. Det nya nyhetsbrevet, kallat ”Nordic Telecom”, behandlar telekombranschen på hela den nordiska marknaden. Nyhetsbrevet är engelskspråkigt och målgruppen är beslutsfattare i den nordiska telekombranschen.
Satsningen stärker Svenska Nyhetsbrevs utgivning på telekomområdet, och fungerar som ett komplement till det dagliga nyhetsbrevet Telekom Online, som har givits ut sedan år 2000 med inriktning på den svenska telekommarknaden.

”Telekommarknaden blir allt mer nordisk. Vi tror att det finns ett intresse för en publikation som speglar i ett nordiskt perspektiv vad som händer i branschen”, säger Gunnar Loxdal, vd och ansvarig utgivare.

Källa: Svenska Nyhetsbrev