Nytt nätverk lanseras för framtidsforskning & trendanalys med sikte på personal och kompetensfrågor
Nu i december 2002 startar analysföretaget Kairos Future sitt tredje nätverk för framtidsforskning och trendanalys – Kairos Agora Kompetens. Genom att deltaga i detta nätverk ges företag och organisationer möjlighet att utforska vad som kommer att påverka morgondagens medarbetare och kompetensfrågor.

”I takt med att det kunskapsintensiva arbetslivets framväxt blir kompetensfr??gor alltmer kritiska för verksamhet och affärer. Att attrahera och behålla medarbetare, att leda komplex-komplexa kunskapsorganisationer, att identifiera framtida kompetensbehov och bygga affärer och strategier på befintlig kompetens blir alltmer centrala frågor för verksamheten. Detta ställer HR-funktionen inför nya möjligheter och utmaningar, säger Mats Lindgren, VD på Kairos Future AB

Kairos Future bedriver sedan tidigare två andra kunskapscentrum och nätverk för framtidsforskning och trendanalys. Ett med fokus på generella framtidsfrågor och det andra med fokus på utforskning av framtidens konsument och konsumtion.

Konkret innebär det att vi gör ett antal studier på ett antal områden varje år. Det kan t.ex. handla om mångfald och socialt ansvarstagande i morgondagens organisationer eller om paradigmatisk förändring i arbetslivet. Denna studie presenteras sedan i en rapport med åtföljande seminarium och diskussion. Dessutom genomför vi en årlig workshop som syftar till att göra en framtidsresa på ett visst område, säger Mats Lindgren på Kairos Future.

För mer information om Kairos Agora Kompetens samt de övriga nätverken för framtidsforskning och trendanalys finns en broschyr att ladda hem här.

Källa: Kairos Future AB