Nytt namn och ny profil för svenskt Thomson Reuters-företag
Under 2008 fusionerade Thomson Corporation och Reuters sina verksamheter och svenska företaget Thomson Förlag meddelar idag att man som en följd av detta byter namn och profil. Thomson Förlag har nu därför blivit “Thomson Reuters Professional AB”.
Företaget är specialiserat på juridisk information och har ett nätverk med cirka 250 juridiska experter vars ämneskunskap ligger till grund för företagets internetbaserade verktyg Karnov och PACTA, med över 10 000 användare på företag, myndigheter och organisationer över hela Sverige. På statens uppdrag ger man också ut Svensk författningssamling (SFS). Som en del av Thomson Reuters kommer företaget framöver ytterligare att utveckla sina produkter och tjänster.

Källa: Thomson Reuters Professional AB