Nytt kursprogram klart för statistik för omvärldsanalys
Nu meddelar Statistiska centralbyrån (SCB) att det finns ett helt nytt program på temat “Statistik i en globaliserad omvärld” till höstens databaskurser.

”Statistik i en globaliserad omvärld” består av följande delmoment:

  • Statistiksystem, databaser, publicering – Sverige och internationellt
  • Sveriges statistiska databaser
  • Statistiksökning och internationell statistik
  • Eurostats databaser och publicering
  • Regional statistik nationellt och internationellt

    Planerade kursdatum är 25-27 augusti, 6-8 oktober, 11-13 november samt 9-11 december. För en utförlig beskrivning och anmälan följ källänken nedan.

    Källa: ”Statistik i en globaliserad omvärld” (SCB)