Nytt konkurrentbevakningssystem för motor- och fordonsbranschen
Företaget Power Systems Research meddelar nu att man lanserat en ny omvärldsanalysprodukt som går under namnet “Competitive Intelligence Center” (CIC). Med CIC ska företag kunna bevaka sina konkurrenters affärsoperationer och marknadsaktiviteter. CIC ger tillgång till företagsprofiler och löpande analyser via ett webbaserat verktyg. Power Systems Research samlar in, underhåller och organiserar företagsprofilerna för utvalda konkurrenter. Insamlingen sker genom både s.k. primär och sekundär research. Företaget är sedan 1976 specialiserat på global market research med fokus på motor-, fordons- och komponentindustrin. För mer information om CIC kontakta Power Systems Research.

Källa: Power Systems Research