Nytt internationellt intressenätverk för omvärldsanalys bildat – stor aktör bakom satsningen
Första ”spadtaget” är nu taget för att skapa en ny internationell förening för omvärldsanalys / Competitive Intelligence. Det är amerikanska Special Libraries Association (SLA) som nu meddelar att man har bildat en ny division för Competitive Intelligence.
Det är personer inom SLA som är verksamma med omvärldsanalys som tagit initiativet att nu bilda denna enhet. Ambitionen är att attrahera personer från hela världen till detta nätverk. Närmaste ”konkurrent” på både det amerikanska och internationella planet är SCIP som redan tidigare haft problem med både ekonomin och att behålla sina medlemmar. SLA är å sin sida en stark organisation med informationsspecialister. Totalt har SLA idag ca 12000 medlemmar fördelat på 83 länder. Man håller i skrivande stund på att upprätta en egen hemsida för den nya CI divisionen som du kan besöka genom länken nedan.

Källa: SLA – Competitive Intelligence Division