Nytt intelligenceverktyg avslöjar organisationers informella nätverk
Trampoline Systems lanserar nu intelligenceverktyget “SONAR Flightdeck”, som ska förse beslutsfattare med strategisk intelligence om de informella nätverk som i praktiken styr och driver företag och organisationer. Användarna blir därmed bättre informerade för att kunna fatta bättre beslut är tanken. Med denna form av nätverksanalys för chefer kan sociala nätverk och informationsflöden fångas upp i olika elektroniska kommunikationer med SONAR Flightdeck. För mer information kontakta Trampoline Systems.

Källa: Trampoline Systems