Nytt informationsforum för marknadschefer i IT-branschen
Nu startar ITMC, Sveriges första klubb för marknadschefer i IT-branschen. Det är en framåtblickande satsning för att öka kunskapen och utbyta erfarenheter kring marknadsföringsfrågor särskilt för ITbranschens villkor. ITMC (IT Marketers’ Club) kommer inte att fungera som ett traditionellt nätverk, utan istället erbjuda workshops för att behandla konkreta aktuella frågor.

”De organisationer som finns för marknadschefer idag vänder sig till mycket bredare målgrupper än vad vi vill göra, marknadsförare i IT-branschen har särskilda villkor och därför har vi skapat ett särskilt forum. Vi vill också sprida lite tillförsikt och entusiasm; peppa våra medlemmar helt enkelt”, säger Magnus Sandman på Smith reklambyrå, en av initiativtagarna bakom ITMC.

Många marknadschefer i IT-branschen arbetar ofta ensamma på bolagen och får slåss för sina budgetar. ITMC erbjuder dem en möjlighet att träffa kollegor och konkurrenter för att diskutera gemensamma frågor.

”Den 25 mars har vi vår första workshop på temat ”varumärkesbyggnad eller säljgenererande marknadsföring” och ställer frågan om det finns ett motsatsförhållande. Det är en mycket aktuell fråga för marknadschefer som vill optimera effekten av sin marknadsföring. När IT-konjunkturen vänder kommer det att vara de företag som satsat smartast på marknadsföring som har bäst chans att växa”, säger Magnus Sandman.

Under våren planeras två workshops. I maj kommer man att behandla frågan om att tänka globalt men agera lokalt. Det är en aktuell fråga för många IT-bolag med huvudkontor i USA och en marknadsförings- och säljorganisation här i Sverige.

Källa: IT Marketers’ Club (ITMC)