Nytt gratis SharePoint-baserad BI/CI-stöd för omvärldsanalys
Företagen Fuld & Company och Knowledge Management Associates (KMA) meddelar att man nu erbjuder en ny och ”gratis” tekniklösning för omvärldsanalys som de kallar ”The Competitive Intelligence Portal”. Dessa två företag uppger att man tillsammans under ett års tid har utvecklat och testat denna SharePoint-baserade mall som det handlar om. Utvecklingen bygger på undersökningar som visar att organisationer vill ha en enkel och billig lösning som grund för omvärldsanalysarbetet. Därav anledningen till att man har satsat på SharePoint-plattformen som redan finns på plats i de flesta större företag. För mer information kontakta Fuld.

Källa: Fuld & Company