Nytt företagsnamn på svenskt omvärldsbevakningsföretag
Notis: Härom vecka rapporterade vi om avvecklingen av svenska Eastpoints verksamhet kring omvärldsbevakning som tidigare skett i bolaget Getupdated samt försäljningen av verksamheten i det bolaget men ej själva firmanamnet ”Getupdated” till den tidigare styrelseledamoten Fredrik Forssberg. Detta bekräftas nu genom att omvärldsbevakningsverksamheten nu skall överföras till ett nytt bolag som antar namnet Intelliwell AB. Getupdated/Intelliwell meddelar att ”det nya namnet står för “Skarpsinnets underrättelsekälla” och skall avspegla det värde som ligger i att snabbt kunna samla exakt rätt information för varje individ.”

Källa: Getupdated / Intelliwell AB