Nytt fokus från omvärldsanalysutbildningar till forskning och kurser – deltag i kick-off-seminarium om omvärldsvetenskap
Mälardalens högskola som gjort sig känd som den högskola som under lång tid satsat stort på omfattande informations- & omvärldsanalysutbildningar meddelar nu via Institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling (IDP) att man fr.o.m. i år ändrar inriktning och organisation där fokus flyttas från grundutbildningar och program till forskning och riktade kurser. I fokusändringen ingår också en ny betoning på omvärldskommunikation.
Organisatoriskt ändras IDP också så att Sven Hamrefors blir gästprofessor och forskningsledare, Bengt Wahlström blir lärare, och samarbete med Per Frankelius, vid Örebro universitet ska ev. etableras. Sedan tidigare finns på IDP även Magnus Hoppe, Arne Johansson och Loe Önnered.

”På detta sätt riktar vi vårt intresse mer mot organisationers kommunikativa, tolkande och utvecklande processer gentemot sin omvärld. Ett huvudmål är att etablera ett ämnesområde, som vi valt att kalla omvärldsvetenskap, i den akademiska världen”, säger Magnus Hoppe.

I samband med ovan inbjuder IDP nu praktiker och teoretiker inom omvärldsanalysområdet till ett seminarium den 7 mars i Eskilstuna för tankeutbyten, skapande av samarbeten, test av forskningstankar, behandling av forskningsalster mm. Syftet anges som att tillsammans definiera omvärldsvetenskapens område, dess aktörer och inriktningar, samt inte minst skapa en arena för möten mellan intressenter på området. Seminariet är kostnadsfritt och leds av IDP:s nya gästprofessor Sven Hamrefors. För anmälan och mer information kan intresserade kontakta magnus.hoppe@mdh.se senast den 25 februari.

Källa: IDP, Mälardalens högskola