Nytt Business Intelligence-initiativ i Öresundsregionen
Underhill heter södra Sveriges senaste företagstillskott inom Business Intelligence området. Företaget startade under våren och håller nu på att etablera sig främst i Öresundsregionen. Underhill bistår små och medelstora företag med tjänster inom business intelligence för att öka reaktionsmarginalen inför affärskritiska förändringar på marknaden.
“Näringslivets brist på information kommer egentligen av en brist p?? tid och inte av brist på resurser. Mycket av den kritiska informationen finns internt men är inte synlig på ytan”, menar Jimmy Wilhelmsson, grundare av Underhill. “Effektiv omvärldsbevakning ger ett företag ökad handlingsmarginal, dvs mer tid inför händelser som påverkar den egna verksamheten”, fortsätter han.
I dagsläget utför Underhill de flesta former av skräddarsydda BI-tjänster, från konkurrentbevakning till ren marknadsanalys i specifika frågor. Till hösten kommer det även att ges både teoretiska och praktiska utbildningar. Underhills huvudsakliga målgrupp är företag på marknader med högt förändringstempo, såsom IT/telekom, riskkapitalister och PR-byråer.

Källa: Underhill