Nytt analysverktyg hjälper kommuner att analysera omvärldshändelser
Landets alla länsstyrelser har regeringens uppdrag att upprätta en regional risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för sitt län. Länsstyrelsen i Stockholms Län arbete med detta kommer inom kort ge möjligheter till alla intresserade kommuner att gratis få tillgång till det nyutvecklade analysverktyget IBERO (Instrument för beredskapsvärdering av områdesansvar). Verktyget ska snabbt och visuellt kunna ge användaren en ??verblick över olika händelsers konsekvenser samt hur god förmåga man har att hantera krisen i dess olika förlopp. IBERO kommer att kunna laddas ner helt gratis när metodutvecklingsprojektet avslutats den 1 oktober 2006 och den slutliga versionen fastställts.

Källa: IBERO (Länsstyrelsen i Stockholm)