Nylanserade politikerkollen känner av den politiska stämningen på Twitter
Politikerkollen.se är en webbplats som sammanställer samtliga Twitterinlägg om de svenska partierna och partiledarna i realtid och visar hur mycket och på vilket sätt det twittras om dem. Politikerkollen är framtagen genom ett samarbete mellan Kairos Future, A3J Consulting och DN.se. Webbplatsen fortsätter att utvecklas genom feedback från användarna, för att inom några veckor flytta till DN.se.

”Alla är överens om att de sociala medierna kommer att spela en avgörande roll i årets val. Problemet är att få en överblick av allt som sägs och tänks. Ambitionen med Politikerkollen är att ge en sådan överblick, säger Kairos Futures grundare och VD Mats Lindgren”.

Tekniken bakom Politikerkollen är Kairos Futures SoMe Tracker – ett analysverktyg för att snabbt få en samlad bild av samtalslandskapet i Sociala Medier. Metoder för att analysera stora textmängder gör det möjligt att hitta mönster och trender i det enorma informationsflödet i sociala medier. SoMe Tracker sorterar och analyserar tweets och blogginlägg i samtalsteman. Det grupperar också bloggare efter intressen och teman och ger användarna möjlighet att zooma in och ut ur bloggosfären, från överblick på högsta nivån ner till studier av enskilda inlägg.

Kairos Future har under året genomfört en rad analysprojekt med hjälp av verktyget. Bland projekten märks en studie av hälsa och livsstil i Sverige, Tyskland, USA och Indonesien åt en internationell livsmedelskoncern, en analys av trädgårdstrender i 13 länder åt Husqvarna och Gardena, en studie av nyandlighet i bloggosfären åt Lunds Stift, flera varumärkesanalyser och en studie av den kinesiska medelklassen. Utöver Sverige följs trender genom sociala medier i 12 länder, däribland Kina och Ryssland. SoMe Tracker och SoMe Analyzer har utvecklats i samarbete med IT-konsulten A3J Consulting.

Källa: Kairos Future