Nyhetsleverans direkt till bloggar
Den svenska webbaserade nyhetstjänsten Yabot presenterar nu en koppling från myYa (my.Yabot.net) till det populära bloggsystemet Blogger som ägs av Google. Kopplingen gör att inlästa nyheter automatiskt kan skickas till användarens blogg.

“Nyheten skickas formaterad direkt till Blogger för vidare bearbetning av bloggaren, säger Mats Ingelborn grundare av Yabot. Faller detta väl ut kommer vi även att utveckla gränssnitt för andra blogg-system.”

Yabots nyhetstjänst finns idag lanserad för Sverige, Finland (på svenska) och Storbritannien. Dessutom kan myYa användare hämta nyheter från Norge, Finland (på finska), Danmark och Tyskland som alla är under uppbyggnad.

Källa: Yabot