Nyhetsbyrå i förändring ser problem med agentinsamlat material
Notis: I lördagens Näringsliv24 kunde man läsa om förändringstankarna hos Raoul Grünthal som är VD för nordens största nyhetsbyrå Tidningarnas Telegrambyrå (TT). Där berättar han bland annat om TT:s egen roll där man enligt Raoul Grünthal inte skall betrakta sig själva som enbart en nyhetsbyrå. Med ny teknik kommer nya marknader och behov där det gäller att kunna leverera mer än rena nyhetstexter.
I övrigt är det intressant att notera Raoul Grünthals i artikeln uttalade fokus på problematiken med upphovsrätten där han med adress till agentbevakningsföretagen nämner att ”Det finns företag som har programvara som söker av internet efter nyheter och säljer tjänster för omvärldsbevakning. Dessa så kallade agenter, eller spindlar, har ofta dålig koll på upphovsrättslagstiftningen och vidarebefordrar ofta TT-material”. Som motmedel nämner Raoul Grünthal att TT ska upptäcka olovlig användning bättre samt att använda det lagrum som finns inom upphovsrättsområdet. Intresserade kan just nu läsa artikeln på N24.se.

Källa: Näringsliv24