Nyheter samlade i svensk mediaportal
Nyhetsportalen.se är som namnet antyder en svensk nyhetsportal som samlar upp nyheter från olika informationskällor på Internet. Med en täckning på framförallt allmän- och IT-nyheter länkar man löpande in aktuella nyheter från olika tidningar som kan läsas direkt i din vanliga webbläsare. Du ställer själv in hur pass aktuella nyheter du vill läsa, t.ex. bara nyheter publicerade de senaste sex timmarna.
Att fritextsöka i nyheterna kan du enkelt göra direkt från förstasidan på denna nyhetsportal. Nyhetstjänsten är gratis, och du kan också registrera en profil för att ställa in vilka tidningar som ska visas.
Nyhetsportalen har vidare följande fördefinierade kategorier; Inrikes, Utrikes, Nöje, Sport, Ekonomi och Teknik. Testa nyhetssajten själv genom att följa källänken nedan.

Källa: Nyhetsportalen.se