Nya svenska tjänster för Due Diligence och specialiserad omvärldsbevakning
Lerdell Investigations meddelar idag att man lanserar tjänsterna “CSR Due Diligence” och “Hållbarhetsbevakning”. CSR (Corporate Social Responsibility, företags samhällsansvar) är en företeelse som vuxit på senare år och handlar om att företag ska ta ansvar för de verkningar den egna verksamheten har på det omgivande samhället och miljön. Lerdell Investigations erbjuder granskning av företag och produktion ur ett CSR-perspektiv genom tjänsten CSR Due Diligence. När en due diligence-undersökning görs inom CSR handlar det om att identifiera och analysera sociala, miljömässiga och etiska risker och förpliktelser, som har att göra med en organisations verksamhet.

Lerdell Investigations lanserar vidare i samband med ovan även en skräddarsydd omvärldsbevakning för CSR genom tjänsten “Hållbarhetsbevakning”. I syfte att fånga in viktiga omvärldshändelser i tidigaste möjliga skede utgör olika resurser på Internet viktiga källor för hållbarhetsbevakning. Det kan handla om rykten och sanningar på diskussionsforum, communities och andra webbresurser som måste fångas in så tidigt som möjligt.

Källa: Lerdell Investigations AB