Nya pengar och nya kunder till svenska GetUpdated
Det svenska webbevakningsföretaget Getupdated meddelar nu att deras nyemission blev fulltecknad. Aktieägare med företrädesrätt tecknade emissionen till 83%. De kvarvarande 17% var övertecknade drygt 3 gånger.

”Det är glädjande att vi fick sådan stark uppslutning i emissionen. Vi fortsätter nu utvecklingen av vår försäljningsorganisation mot såväl befintliga som nya kunder, säger Fredrik Forssberg, VD för Getupdated. Under hösten har vi anslutit några nya kunder till vårt informationssystem Informant, bl.a. Stepstone Scandinavia som är ytterligare ett exempel på hur våra personifierade och automatiska informationstjänster kan effektivisera nyttjandet av webbinformation, säger Fredrik Forssberg.”

Källa: Getupdated Sweden AB