Nya omvärldsanalysföretaget Novintel bildat – Hans Hedin ansvarar för nytt globalt affärsområde
Novintel är namnet på företaget som nu bildats i och med sammanslagningen av Viva Intelligence och MC3 Intel. Med kontor i Helsingfors och Toronto så fortsätter bolaget med förnyad styrka att förse sina kunder med lösningar inom området omvärldsanalys/Competitive Intelligence (CI).

I samband med namnändringen så introducerar Novintel även en ny affärsenhet kallad ”Global Business Development” där man nu välkomnar Hans Hedin (tidigare välkänt namn från företaget Docere), en av de mest erfarna specialister i Europa inom området intelligence, som företagets Vice President, Business Development. Huvudsyftet med denna nya enhet är att utveckla Novintels globala affärsmöjligheter utanför Skandinavien och Nordamerika.

“Vårt nya namn kommunicerar inte enbart en harmonisering av tjänster i Europa och Nordamerika utan också den innovative genomslagskraften hos v??ra tjänster. Vår målsättning är att etablera partnerskap med våra kunder när det gäller att utveckla och underhålla deras processer inom området omvärldsanalys. Utifrån framgången med att implementera vår metodik för omvärldsanalys på våra hemmamarknader så är vi mycket tillfredsställda med att nu kunna marknadsföra våra tjänster på en mer internationell marknad.”, säger Markko Vaarnas, Novintels VD.

Novintel arbetar i dagsläget i huvudsak med internationella företag I ett flertal olika branscher såsom; läkemedel, papper, metall, logistik, finansiella tjänster, IT och telekom. Största fördelen för Novintels kunder är att de genom den nya globala satsningen kan förvänta sig en harmoniserad, högkvalitativt produkt- och tjänsteutbud med lokal förankring, menar företaget. Detta genom att nu ha kontor i Europa och Nordamerika samt genom Novintels 30 samarbetsföretag runtom i världen. För mer information om bolaget och de tjänster som man erbjuder kontakta Novintel.

Källa: Novintel