Nya Market Manager – väg till företags nyckeltal och konkurrentanalyser
Nu lanserar svenska företaget MM Partner en ny version av CD-ROM skivan och Internetprodukten ”Market Manager”. Det är ett verktyg som kan visa vägen in i 300000 företagsbokslut och göra djungeln av siffror till värdefull fakta. Den nya versionen av Market Manager har t.ex. en ny enkel funktion för konkurrentanalyser där ett enskilt företags starka och svaga sidor belyses.
”Vi har utvecklat ett verktyg som är mycket enkelt att använda i hela affärsprocessen. Med Market Manager kan säljare och marknadsansvariga fokusera sina insatser på relevanta målgrupper. Vi hjälper dem att hitta nya kunder och skjuta mitt i prick”, säger Mats Augustsson VD för MM Partner. ”Du som vill undersöka dina konkurrenter kan med några enkla kommandon göra en konkurrentanalys som snabbt visar hur man hävdar sig på marknaden. Om du försöker ta fram de här siffrorna själv kommer de ta flera dagar att få samma resultat som Market Manager ger dig efter några enkla kommandon”, fortsätter Mats Augustsson.
Market Manager har sökfunktioner där varje användare själv kan välja hur djupt man vill borra ner sig i databasen för att identifiera kunder eller leverantörer. En sökning kan delas upp i en mängd sökbegrepp som bokslutsuppgifter, nyckeltal, verksamhet eller styrelsemedlemmar. Varje företag i databasen delas in efter MM Partners egna system i olika branscher och klassas på en skala från ett till fem beroende på bl.a. lönsamhet och tillväxt. Skivan produceras fyra gånger om året och med den nya Internetåtkomsten får användaren den bästa aktualiteten på marknaden med uppdatering varannan vecka och även möjlighet att titta i originalboksluten.
MM Partner, som ingår i Bonnier Affärsinformation, har sedan 1990 arbetat med fokus på ekonomisk marknadsinformation.

Källa: MM Partner (Bonnier Affärsinformation)