Nya market intelligence databaser för Bioteknik/Life Science branscher – nu till mer överkomliga priser
BioZak lanserar åtta nya CD-ROM-databaser som nu är tillgängliga från BioZak InfoBase webbplats.
Varje databas representerar ett av de större segmenten i BioZak InfoBase, som är bland världens största samlingar av detaljerade företags- och ledningsprofiler i hela branschen för s.k. life science. Följande åtta branschsegment är utvalda till dessa specialiserade CD-ROM-produkter:

 • 1. BioInformatics. (BioInformatics, Genomics, Proteomics och andra områden av Computational Biology).
 • 2. CRO & CMO. (Contract Research och Manufacturing segmenten).
 • 3. Drug Discovery/Pharma. (Pharmaceutical, Biopharmaceutical och Drug Discovery).
 • 4. Bio-IT. (Bio-IT marknadssegmentet som förser Life Science branschen med IT-produkter och tjänster).
 • 5. Biotechnology.
 • 6. Research Supplies. (Research Supplies och annan utrustning till Life Science branschen).
 • 7. Medical Devices.
 • 8. Diagnostics. (Utrustning, material och teknik för diagnostik)

  Med de nya nu uppdelade CD-ROM-databaserna blir databaserna tillgängliga för en betydligt större målgrupp, eftersom de kan köpas på branschsegment nivå till en bråkdel av vad det tidigare kostade att skaffa hela BioZak InfoBase databasen som då för kunderna oftast innehåller betydligt mer marknadsinformation än vad de är intressserad av att betala för. För mer information kontakta BioZak InfoBase.

  Källa: BioZak InfoBase Inc.