Nya källor i tjänsten Profound
Dialog Corporations informationstjänst för research, Profound, förbättras nu med flera nya informationkällor. Förbättringarna gäller huvudsakligen tillgången på kvalificerade marknadsrapporter. Nyheterna i Profound är bl a följande:

-Trend tracking data från Young and Rubicam, Market Tracking International, och Countrywise Publishing.
-Nyhetsrapporter om den internationella bilindustrin från Market Facts and Business Information (mfbi).
-Analyser av landsspecifik information från the Asia Market Information and Development (AMID) Company och de spanska marknadsspecialistserna DBK.
-Mer Internet och IT relaterad data från the Online Research Agency.
-Prognoser och market research för retailsektorn från Verdict.

Sources : Profound