Nya chefer utsedda för Observer Norden och Observer Sverige
Den tidigare koncernchefen för OMX, Per E Larsson, har knutits till Observer Norden & Baltikum för att på konsultbasis fungera som ansvarig för regionen under en övergångsperiod. Samtidigt blir den nuvarande försäljningsdirektören Karl Hulteberg ny VD för Observer Sverige.

”Observer är ett spännande bolag som driver ett intensivt förändringsarbete. Jag hoppas kunna bidra till att vidareutveckla företaget på den nordiska marknaden och ser flera paralleller mellan Observer och OMX. Båda företagen erbjuder kvalificerade gränsöverskridande tjänster med ett högt teknologinnehåll samtidigt som de har en stark lokal förankring, säger Per E Larsson.”

”Jag ser fram emot att få jobba vidare med de svenska kunderna. Observer Sverige skall bli ännu bättre på att fånga upp deras önskemål och därmed öka vår tillväxt. De svenska kunderna är mycket kvalificerade och vi satsar hårt på att vidareutveckla våra tjänster för att hela tiden kunna leverera de bästa lösningarna till den marknaden, säger Karl Hulteberg.”

Vidare kan meddelas att chefen för Observerkoncernens marknads- och affärsutveckling Markus Gerdien har rekryterats som chef för OMX Technology. Markus arbetsuppgifter i Observer kommer framöver att delas mellan hans två närmaste medarbetare inom funktionen marknads- och affärsutveckling.

Källa: Observer AB